Tag Archives: kreditai - Page 3

Religijos ir paskolos

Dauguma pirmųjų civilizacijų besivadovaudamos savuoju religiniu kodeksu nedraudė kreditams taikomų palūkanų. To meto bendruomenės gyvą organizmą suprasdavo kaip galintį daugintis nesvarbu ar tai gyvūnas, ar augalas. Taigi vykdant gyvų organizmų mainus buvo priimta tikėtis palūkanų. Yra žinoma, kad 5000 metų prieš Kristų buvo vykdomas alyvų, datulių ir kitų augalų sėklų skolinimas, taip pat galvijų. O štai pirmosiose civilizacijose Mesopotomijoje, o vėliau ir hetitų, finikiečių, egiptiečių valstybėse kreditai su palūkanomis buvo pripažinti ir valdančiuosiuose sluoksniuose. Visgi bėgant laikui sustiprėjusiose civilizacijose, kurios vadovavosi tam tikrų religijų nuostatomis, palūkanos tapo nepriimtinos, apie tris didžiąsias religijas ir kreditų su paskolomis vystymąsi tose santvarkose ir bus šis straipsnis.

Prieš apžvelgiant didžiąsias religijas priminsiu apie kreditus senovės valstybėse, miestuose. Kaip jau rašiau praeitame straipsnyje apie paskolų išpopuliarėjimo priežastis, pirmieji kreditai su palūkanomis atsirado senovės Šumerų miestuose. Dėl nepalankių geografinių sąlygų žiemą ūkininkai negalėjo sėti derliaus, o pirkliai keliauti ir gabenti prekių. Taigi mainų santvarka išsivystė iki to, kad ne derliaus laikotarpiu pirkliai žemdirbiams teikdavo palūkanas išgyvenimui ir naujo derliaus sėjai, o žemdirbiai galėdavo išgyventi ne derliaus laikotarpiu ir nuėmę pasėliu grąžinti prisiimtas paskolas. Tokia santvarka išsilaikė iki krikščionybės atsiradimo, nors Judėjų tikėjimas yra senesnis nei krikščionybė su išlygomis paskolos su palūkanomis buvo leidžiamos teikti kitatikiams, be to izraelitų skaičius buvo kur kas mažesnis. Taigi tiek senovės egiptiečiai, tiek graikai ar romėnai naudojosi paskolų su palūkanomis teikiamais privalumais.

Krikščionybė

Prieš 2 tūkstančius metų atsiradęs, o gal tiksliau reikėtų sakyti atsiskyręs nuo judėjų tikėjimas draudė palūkanas. Galima sakyti, kad krikščionių bažnyčia draudė tokį skolinimo būdą. Taip pat buvo draudžiamos palūkanos taikomos valiutų keitimo metu. Kaip bebūtų bėgant laikui ir keičiantis gyvenimo santvarkai, krikščioniškoji bažnyčia nusileido visuomenei ir nebeprieštaravo kreditų davimui pritaikant palūkanų normą.

Judaizmas

Judėjų šventoji knyga Tora ir Hebrajų Biblija kritikuoja paskolų ėmimą, bet izraelitų Biblijos interpretacijos dėl draudimo varijuoja. Pagrindinis teiginys su kuriuos sutinka bene visi Judaizmo išpažinėjai yra toksai, kad izraelitas negali skolinti pinigų taikant palūkanas kitam izraelitui. Kaip bebūtų šventosiose knygose iki galo nėra nurodyta apie draudimą skolinti pinigus žmonėms išpažįstantiems kitas religijas. Beje žinant viduramžių santvarką, būtent Judėjai tuo metu teikė krikščionims paskolas, nes Europoje buvo stipriai juntama krikščioniškosios bažnyčios ranka.

Taigi izraelitams yra uždrausta taikyti palūkanas paskoloms skolinant kitiems izraelitams, bet nėra draudžiama skolinti ne izraelitų tikėjimo žmonėms. Beje viduramžiuose yra žinoma, kad didelė dalis Judėjų skundėsi šiuo draudimu kadangi buvo pradėta piktnaudžiauti tokiomis paskolomis. Kaip bebūtų dauguma dvasininkų iki šiol palaiko šventųjų knygų teiginius.

Islamas

Islamo religija kategoriškai draudžia skolinti pinigus taikant palūkanas. Šventoji knyga Koranas teigia (vertimas paties autoriaus): „O Jūs tie kurie tikite Alachu, nesinaudokite lupikavimu, dvigubindami ar daugindami pinigus, bet bijokite Dievo, jei imsitės tokios veiklos.“ (3:130) Ir „ir Alachas leido mainus ir uždraudė palūkanas“ (2:275).

Viduramžius dauguma istorijos specialistų pripažįsta, kaip visuomenės vystymosi pertrauka. Akivaizdu, kad dėl religinių įstaigų kišimosi į visuomeninį gyvenimą buvo uždraustas ne tik mokslas ir visokeriopas tobulėjimas, tačiau ir apribota ekonominė santvarka sėkmingai veikusi keletą tūkstantmečių. Žinoma, nereikia kaltinti paties tikėjimo, daugumai draudimų įtakos turėjo patys žmonės ir jų įsteigtos institucijose. Štai dabar Europa ir Jungtinės Amerikos Valstijos išgyveno didžiulę ekonominę krizę, kurios viena iš pagrindinių priežasčių buvo perdėtas vartojimas. Nepasvertos paskolos internetu nusitempė gausybę žmonių į skolų liūną. Visgi skolinantis ir imant paskolas reikia pasitarti su šios srities ekspertais, kurie patars, kurie skolinimosi įrankiai yra priimtini Jums. Ko pasėkoje paskolos internetu ar kreditai iš bankų gali išgelbėti daugelio asmeninius finansus.

Kreditas faraonui

Pagrindiniai reikalavimai kredito gavėjui

Greitaskreditas.lt dirba tam, kad padėtų Jums išspręsti trumpalaikes finansines problemas. Skoliname tik įvertinę mokumą ir atsisakome paskolinti tiems, kuriems gautas kreditas pasunkintų ir taip nelengvą esamų įsiskolinimų naštą.

Pagrindiniai reikalavimai kredito gavėjui:
• Lietuvos Respublikos pilietis.
• Dirbantis fizinis asmuo ir/ar turintis pastovias pajamas.
• Neturi nepadengtų skolų.
• Turi tvarkingą mokėjimų istoriją.
Kreipdamiesi dėl kredito nepamirškite – niekas geriau už Jus pačius negali įvertinti Jūsų mokumo, nes būtent Jūs patys geriausiai galite įvertinti, kokios Jūsų realios galimybės grąžinti kreditą. Taigi, jeigu kyla abejonių ar galėsite grąžinti kreditą, tokiu atveju paraiškos kreditui suteikti neteikite, bandykite rasti kitą sprendimą padėsiantį išeiti iš esamos situacijos.

1. Greitas kreditas – tik trumpalaikių finansinių problemų sprendimo būdas

Atminkite, jog pasiskolinti internetu ar SMS žinute, reikėtų tik tada, kada reikia išspręsti trumpalaikę finansinę problemą – pametėte piniginę, kreditinę kortelę ar trūksta šiek tiek pinigų iki atlyginimo. Nesirinkite šio kredito, jei tikitės išspręsti ilgalaikes savo finansines problemas. Greitieji kreditai – nėra pigi paslauga ir ji skirta ne kasdieniam naudojimui. Pavyzdžiui, taksi juk važiuojate dažniausiai tik nenumatytais atvejais ir už suteiktą paslaugą sumokate brangiau nei važiuotumėte viešuoju transportu ar nuosavu automobiliu.

2. Įvertinkite savo kredito grąžinimo galimybes

Siūlome skolinantis įvertinti, kad Jūsų finansiniai įsipareigojimai neviršytų 40% šeimos mėnesio pajamų. Įvertinkite ir savo galimybes mokėti įmokas, jeigu šeimos finansinė padėtis pablogėtų. Skolinkitės tik tada, kai tai iš tikrųjų būtina ir nėra kitų būdų kaip išsiversti be kredito.

3. Susipažinkite su sutarties sąlygomis

Prieš sudarant sutartį labai svarbu susipažinti ir gauti teisingą ir išsamią informaciją apie jos sąlygas. Įvertinkite ją tinkamai. Atidžiai persiskaitykite sutartį, o jeigu kyla klausimų, susisiekite su Kreditoriumi – taip pavyks išvengti nesusipratimų. Pagrindiniame svetainės lange pateiktoje lentelėje nurodytos paskolų sumomis ir kredito mokesčiai. Jokių kitų mokesčių nėra pateikta. Atkreipkite dėmesį į paslaugos kainą, teikimo sąlygas ir sutartines netesybas. Laiku negrąžinant skolos bus skaičiuojamos palūkanos.

4. Susidūrę su finansiniais sunkumais – spręskite juos nedelsiant (kreipkitės į Kreditorių)

Jeigu negalite laiku atsiskaityti už kreditą – siūlome pratęsti kredito grąžinimo terminą ar susitarti dėl skolos grąžinimo dalimis. Esant tokiai situacijai – labai svarbu vos tik susidūrus su finansiniais sunkumais, iš karto kreiptis į Kreditorių.

Nepamirškite svarbiausio – nesiskolinkite, kad padengtumėte jau turimus kreditus, kai susiduriate su finansiniais sunkumais. Apie pablogėjusią situaciją informuokite Kreditorių, prašykite galimybės mokėti skolą dalimis ar ieškokite su Jums kreditą suteikusiu Kreditoriumi kitos abiems pusėms tinkamos išeities.

Kreditai

Ar kreditai yra saugus skolinimosi būdas? 

Kreditai

Kreditai

Kreditai yra greičiausias ir paprasčiausias būdas gauti pinigų tada, kada jų labiausiai reikia. Kiekvienas žmogus nors kartą gyvenime yra susidūręs su neplanuotomis išlaidomis, kurios priverčia gerai pasukti galvą, kur gauti pinigų. Vieni kreipiasi į draugus ir giminaičius paskolinti, kiti skuba užstatyti savo turtą ar vertybes, treti pradeda parduoti daiktus. Pinigų paieška gali būti daug lengvesnė ir paprastesnė, jeigu pasinaudosite kredito įmonių paslaugomis.

Kodėl verta imti kreditą? 

Kreditai yra šiuolaikinė skolinimosi forma visame pasaulyje. Jie vertinami daugiausiai dėl to, jog atsitikus nelaimei ar kitam svarbiam įvykiui, žmogus gali gauti pinigų nedelsiant. Nesvarbu, koks paros laikas arba kokia savaitės diena. Kreditai 24 valandas yra pasiekiami visiems norintiems vos tik prireikus.

Kreditai, dažniausiai, suteikiami internetu, tačiau pastaruoju metu kreditai sms žinute tampa vis populiaresni. Nebereikia eiti į bankus ir laukti ilgas eiles, kol būsite priimti. Užpildykite nesudėtingas formas internetu arba sms žinute ir laukite, kol pinigai bus Jums pervesti į asmeninę sąskaitą. Ar gali būti paprasčiau?

Pamatykite: Ar tikrai kreditai yra pagrindinė krizės priežastis?

Kas gali naudotis kredito įmonių paslaugomis? 

Kreditai nuo 18 metų suteikiami praktiškai kiekvienam norinčiajam. Svarbu, jog asmuo būtų Lietuvos pilietis ir turėtų nuolatinį telefono ryšį. Jeigu atitinkate šiuos minimalius reikalavimus, Jūs esate realus pretendentas gauti pinigus.

Dažnai reikalavimai kreditui priklauso nuo skolinamos sumos. Jeigu Jums reikia nedaug pinigų, pavyzdžiui, iki tūkstančio litų, Jūs neprivalote uždirbti daug pinigų ar turėti turto. Kreditai be uzstato yra tinkami visiems, kurie pritrūko nedaug pinigų.

Jeigu norite pasiskolinti net kelis tūkstančius litų, Jums bus taikomi griežtesni reikalavimai. Smulkūs kreditai nedirbantiems gaunami labai lengvai, tačiau didesnės sumos skiriamos tik turintiems stabilią darbo vietą ir pajamas. Reikalavimai yra pagrįsti, kadangi kiekviena įmonė nori jaustis saugi skolindama ir išvengti rizikos.

Kaip užtikrinti sėkmingą skolinimąsi? 

Turbūt kiekvienas yra skaitęs istorijas, kaip banko kreditai sugriovė žmonių gyvenimus ir įklampino į skolas. Taip nutinka, tačiau dažniausiai yra kaltas neatsakingas žmonių požiūris.

Skolindamiesi privalote įsisąmoninti, jog pinigai nėra Jūsų. Tai tik galimybė išspręsti iškilusias problemas. Jeigu tinkamai jų nepanaudosite, rizikuojate veltui iššvaistyti. Internetu kreditai greiti, tačiau paskolos grąžinimas taip pat labai greitai ateina. Realiai įvertinkite savo finansines galimybes. Smulkieji kreditai skolinami iki mėnesio laikotarpiui, todėl labai greitai juos teks atiduoti. Ar Jūs uždirbate pakankamai, jog atiduotumėte pasiskolintą sumą? Žinoma, grąžinimo terminą galima pratęsti, tačiau tai kainuoja papildomai. Skolinkitės atsakingai ir niekuomet nesusidursite su nesibaigiančiomis paskolomis.

Kreditai paskolos ir kiti greiti pinigų gavimo būdai neturėtų būti vykdomi skubotai. Atidžiai atsirinkite įmones, kurių sąlygos Jums priimtinausios. Privalu, prieš imant paskolą, įsiskaityti į sutarties punktus. Pasidomėkite, koks grąžinimo terminas ir palūkanos. Apskaičiuokite, kokio dydžio bus grąžinama suma ir įvertinkite, ar galėsite tai padaryti laiku. Greitieji kreditai internetu yra labai paprasta procedūra, tačiau nesugebėjimas laiku grąžinti pinigus sukels daug nereikalingų nemalonumų.

Kreditai gelbsti neplanuotose situacijose, tačiau, jeigu dažnai jų prireikia, apsvarstykite, kas Jūsų gyvenime tai sąlygoja. Galbūt nemokate planuoti išlaidų, o gal pernelyg mažas uždarbis, negalintis padengti pragyvenimo išlaidų. Kreditai neturi būti pajamų šaltinis, nes niekuomet neišbrisite iš skolų. Tai tik priemonė pasiekti tikslus arba išsigelbėti iš nemalonių situacijų. Būkite atsakingi ir kreditai suteiks Jums daug džiaugsmo ir pasitikėjimo, jog visuomet turite, kas padėtų greitai ir efektyviai.

Greitieji kreditai Internetu ir SMSu.

Greitieji kreditai – trumpalaikių problemų sprendimo būdas, todėl jeigu susidūrėte su ilgalaikiais finansiniai sunkumais – ši paslauga Jums netinkama.

Greitasis kreditas – puikus sprendimas, jeigu visiškai neplanuotai Jums sugedo automobilis, buities daiktas ir negalite laukti iki kito atlyginimo kol galėsite išspręsti problemą, nes Jums tas daiktas reikalingas ir negalite be jo išsiversti ilgesnį laiką. O gal tiesiog apsieiti be to daikto nepasitaisius ar nesusipirkus naujo kainuos brangiau, nei šią problemą išspręsti čia ir dabar. Galbūt atostogavote, išleidote daugiau nei planavote ir pritrūko šiek tiek pinigų iki atlyginimo. Jeigu Jūsų problemos tokios ar panašios – greitas kreditas Jums puikiai pagelbės. Jeigu sumažėjo pajamos ilgam laikui ir dėl to trūksta pinigų – greitasis kreditas Jus gali tik apsunkinti, kadangi iš tų pačių sumažėjusių pajamų kreditą reikės ir grąžinti.

Kreipdamiesi dėl kredito gerai įvertinkite ne tik esamą finansinę situaciją, bet ir viso sutarties galiojimo laikotarpio. Jeigu nusprendėte, kad kreditas Jums tikrai reikalingas ir visą sutarties galiojimo laikotarpį galėsite vykdyti prisiimtus įsipareigojimus – www.greitaskreditas.lt Jums gali padėti.
Užsiregistruosite paprastai ir greitai. Jeigu registruojantis kils kažkokių klausimų, susisiekite, darbuotojai Jums į iškilusius klausimus mielai atsakys. Kai registraciją patvirtinsite 0,01 Lt mokėjimu iš savo asmeninės banko sąskaitos mokėjimo paskirtyje įrašę Jums registracijos metu pateiktą tekstą, gavę tokį mokėjimą jį įskaitysime ir išsiųsime Jums prisijungimus: ID – sms žinute ir laikiną slaptažodį – el. paštu, kontaktiniais duomenimis, kuriuos pateikėte registracijos metu. Prisijungę su Jums suteiktais prisijungimais prie www.greitaskreditas.lt esančios Kredito gavėjo zonos galėsite pateikti kredito paraišką pageidaujamai sumai iš siūlomų variantų. Naujai užsiregistravusiam asmeniui gali būti suteiktas iki 500 Lt kreditas, lojaliam klientui – iki 2000 Lt. Atsakymas, ar kreditas bus suteiktas, darbo valandomis paprastai pateikiamas per 10-15 minučių.

Greitieji kreditai neskirti, jei šiandien norite išleisti didelę pinigų sumą

Greitos paskolos internetu – išeitis jei pritrūkote šiek tiek pinigų ir tiems, kurie gyvena toli nuo banko ar miesteliuose, kuriuose nėra banko skyrių.

greitieji kreditai, kreditas

www.greitaskreditas.lt – patogus būdas greitai pasiskolinti internetu ar SMS, kada reikia išspręsti trumpalaikę finansinę problemą – pametėte piniginę, kreditinę kortelę ar trūksta pinigų iki atlyginimo. Rodos beviltiška situacija, tačiau vis tiek lieka viena išeitis – momentinė paskola, kuomet įmanoma gauti kreditą per trumpą laikotarpį, netgi savaitgalį ir būnant ne namuose!

www.greitaskreditas.lt misija – savalaikis, konfidencialus ir saugus finansinės pagalbos suteikimas.

Kaip gauti mini paskolą? Kokio dydžio kreditai suteikiami? Svetaineje www.greitaskreditas.lt naujai užsiregistravęs kredito gavėjas gali gauti kreditą iki 500 Lt. Privalumas – kreditui gauti užstato nereikia.

Lojaliems klientams suteikiama galimybė pasiskolinti iki 1000 Lt. Kredito paraiškas www.greitaskreditas.lt galima užpildyti neišeinant iš namų. Registruoti vartotojai gali pateikti prašymus net SMS. Taip galite gauti kreditą bet kur, jei yra pasiekiamas telefonas arba internetas.

Sutartį reikės sudaryti vieną kartą, tai reiškia – patvirtinsite registraciją. Kredito sutarties bendrosios sąlygos jų pasirašymo metu bus apsaugomos unikalia ir nekeičiama simbolių seka, kuri patvirtina sutarties teksto apsaugą ir tuo būdu yra apsaugomos abiejų pasirašančiųjų šalių t.y. Kreditoriaus ir Kredito gavėjo teisės. Orientuojamės į saugų asmens duomenų tvarkymą, laikantis LR teisės aktų reikalavimų Tam užtikrinti įdiegta kokybės vadybos sistema.

www.greitaskreditas.lt naudojama Creditonline programa suteikia galimybę saugiai ir efektyviai suteikti paslaugą klientui, užtikrinti stabilų ir saugų darbą. Creditonline sukurta naudojantis naujausiomis technologijomis ir leidžia klientui sudaryti kredito sutartį ir gauti kreditą internetu arba SMS per itin trumpą laiko tarpą.

Negalite grąžinti kredito laiku? Kredito gavėjui suteikta galimybė, sumokėjus Kredito pratęsimo mokestį, pratęsti kredito grąžinimo terminą, prisijungus prie Kredito gavėjo zonos www.greitaskreditas.lt  ir pasirinkus Kredito pratęsimo paraiška.

Dėmesys klientui, konsultacijos, profesionalus bei kokybiškas momentinių kreditų suteikimas, kompetentingas ir atsakingas personalas, patikimi partneriai, naujų technologijų diegimas ir jų palaikymas – vertybės į kurias greitasis kreditas orientuojasi savo veikloje.

Populiariausios pasaulio valiutos

Sakoma, pasaulis sukasi dėl pinigų. Lygiai taip pat pinigai sukasi aplink pasaulį. Kiekvieną dieną pasaulio valiutų rinkoje yra įvykdoma milijardai finansinių operacijų. Daugiausia finansinių operacijų įvyksta tarp Londono, Niu Jorko ir Tokijo miestų – didžiausių pasaulio finansinių centrų. Ar jums įdomu, kokios valiutos šiuose finansiniuose centruose dažniausiai skaičiuojamos ir kaupiamos?

Jungtinių valstijų doleris – pati populiariausia pasaulyje valiuta. Jau daugelį metų dolerį galima išmainyti į vietines valiutas praktiškai kiekviename pasaulio kampelyje – tai tęsiasi nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. JAV dolerio populiarumą lemia tai, kad antrojoje XX a. pusėje tai buvo vienintelė patikima valiuta. Taip pat doleris neoficialiai yra laikomas pasauline rezervine valiuta. Praktiškai kiekvienas pasaulio bankas turi rezervų šia valiuta, todėl pastaruosius 10 metų vykę šios valiutos kursų svyravimai sukėlė galvos skausmą ne vienam banko valdytojui.

Daug mažų valstybių vis dar naudoja JAV dolerį, kaip atsiskaitymo priemonę šalies viduje. Dar dažniau su JAV doleriu susiejamos kitų šalių valiutos. Visai neseniai su doleriu buvo susietas ir Lietuvos litas. Tuo tarpu daugelis Lietuvos verslininkų, pradėjusių verslą dar pirmaisiais nepriklausomybės metais prisimena, kai ir Lietuvoje doleris buvo naudojamas, kaip vienintelė patikima valiuta. Ja buvo atsiskaitoma už brangesnes prekes, imami kreditai ar kaupiamos santaupos.

kreditai

Europos sąjungos kūdikis – euras yra antra pagal populiarumą pasaulyje valiuta. Euras pasauliui buvo pristatytas 1999 metais, o eurų banknotai ir monetos dienos šviesą išvydo dar po trijų metų 2002 metais. Iš karto po to, kai eurą, kaip oficialią valiutą pradėjo naudoti didžiausios ir stipriausios Europos šalys jis įgijo pasitikėjimą kitų pasaulio šalių akyse. Neilgai trukus euras buvo pradėtas naudoti kaip rezervinė valiuta. Daug šalių, kurios turi tvirtų prekybos ryšių su Europa, susiejo savo valiutas su euru. Susiejimas su stipria valiuta svarbus norint išvengti valiutų kursų svyravimų. Tai svarbu, kai imamas tarptautinis kreditas, sudaromos ilgalaikės įmonių bendradarbiavimo sutartys.

Paskutiniais metais euro zonos šalys išgyvena vieną didžiausių išbandymų – euro zonos šalių nemokumo grėsmę. Daugiausia problemų šiandien turi Graikija, kurią gelbsti tik greitas kreditas iš kitų Europos sąjungos šalių. Su didelėmis finansinėmis problemomis taip pat susiduria Italija ir Ispanija.

Japonijos jena yra 3 populiariausia pasaulyje valiuta. Japonijos jena daugiausia naudojama Azijoje, taip pat rytinės ir pietinės pakrantės šalių: Pietų Korėjos, Tailando ir Singapūro bei kitų šalių mainų priemonė. Japonijos jena yra stipriai susijusi su Japonijos ekonomikos gerove.

Jungtinė Karalystė gali pasigirti ne tik vienu didžiausiu pasaulinių finansų centrų – Londonu, bet ir viena populiariausių pasaulyje valiutų. Svarai sterlingų tai valiuta, kuri primena apie didingą šios šalies praeitį. Daugelį metų Jungtinė Karalystė valdė milžiniškas kolonijas ir pelnėsi iš pasaulinės prekybos, kuri vyko naudojant Jungtinės Karalystės valiutą. Šiandien ši valiuta yra 4 pagal atliekamų operacijų skaičių pasaulyje.

Nors Jungtinė Karalystė yra Europos Sąjungos narė, ji nepritaria euro įvedimui. Anglai ne kartą yra parodę, kad nenori artimesnės integracijos. Vienas iš paskutinių Jungtinės Karalystės valdžios atstovų veiksmų buvo nepritarimas griežtesniam Europos Sąjungos šalių bankuose atliekamų operacijų apmokestinimui. Šio apmokestinimo tikslas – apriboti Europos šalių bankų galimybes neatsakingai skolinti lėšas.

Šveicarija per daugelį metų užsitarnavo neutralios šalies statusą. Lygiai tas pats nutiko ir su Šveicarijos frankui. Ši valiuta laikoma neutralia ir, svarbiausia, patikima. Šveicarijos bankas įdėmiai seka situaciją pasaulinėje valiutų rinkoje ir kasdien atlieka reikalingus veiksmus, kad išsaugotų šios šalies valiutos patikimumą.

Kredito skaičiuoklė

Kredito SkaičiuoklėPrieš imant kreditą, kiekvienam būsimam skolininkui svarbu pasverti visus pliusus ir minusus bei įvertinti jo grąžinimo galimybes. Tai padaryti nėra labai sudėtinga, jei visą informaciją apie palūkanas galite rasti bendrovės, iš kurios ketinate skolintis, tinklapyje. Tačiau vertinant visus mokesčius, gali tekti ilgai skaičiuoti, norint nustatyti, kokia bus ta suma, kurią galiausiai grąžinsite bendrovei. Peržiūrėti lenteles, suvedinėti reikiamus skaičius, pačiam bandant numatyti mėnesinę įmoką, galbūt netgi skaičiuoti visą proceso kainą lape.

Tačiau galima šią informaciją sužinoti žymiai paprasčiau. Bendrovės, kurios turi specialias kredito skaičiuokles, skirtas klientams, palengvina darbą ne tik sau, bet ir būsimiems savo klientams. Jie gali tiksliai matyti, kokias sumas pasiskolinti apsimoka labiausiai, kada ir kiek reikės grąžinti, kokios palūkanos taikomos. Taip pat lengviau ir pasverti kitas galimybes, atvejus, jei kredito neišeitų grąžinti laiku.

Apgalvodami savo mėnesio uždarbį ir jį lygindami su suma, kurią turėsite grąžinti kas mėnesį, galite apskaičiuoti kuriam laikui labiausiai apsimoka imti kreditą. Dažniausiai palankiausios kainos taikomos trumpesniam grąžinimo terminui, todėl lygindami galite skaičiuoti, koks terminas būtų tinkamiausias būtent Jums. Svarbiausia yra nepervertinti savo galimybių kreditą grąžinti anksčiau, nes dėl to galite patirti finansinių nuostolių. Taip pat svarbu kreiptis į kreditų bendrovę, jei matote, kad negalėsite laiku grąžinti paskolos.  Konsultantai visada patars kaip geriausia elgtis tokiu  atveju.

Kalbant apie pačias kredito skaičiuokles, jos pritaikytos taip, kad automatiškai greitai ir teisingai nustatytų visas kredito kainas ir įkainius. Dažniausiai kreditų skaičiuoklės sudarytos iš dviejų eilių. Vienoje galite matyti terminą, kitoje – sumą. Todėl pasirinkus abu kriterijus, nepraeis nė sekundė, kai tame pačiame puslapyje pamatysite tiksliai kiek kainuos jūsų paskola.

Kai kurios bendrovės teikia greitąsias paskolas, kurių grąžinimo terminas gali siekti net dvejus metus. Tačiau apskaičiuoti, kiek reikės grąžinti per mėnesį tokiu atveju, yra tikrai sunku. Todėl jos pateikia visą planą, kuriame tiksliai matysite kiek ir kada turėtumėte sumokėti, jei skolintumėtės pasirinktą pinigų sumą. Pasirinkdami teisingai ir susidarę aiškų grąžinimo planą, išvengsite nereikalingų rūpesčių.

Paskolos, Greitas Kreditas

Jeigu jums prireikė paskolos, tai dabar galite gauti ją net neišėję iš namų – tai yra tikrai labai patogi paslauga, kuri garantuos jums lengvą priėjimą prie pinigų bet kuriuo paros metu ir net gi bet kurioje vietoje, jeigu turėsite užsisakę sms kredito paslaugą. Viskas vyksta labai paprastai.

Jums tereikia pasižiūrėti internete, kuris greitas kreditas būtų jums patogesnis. Verta turėti omenyje, kad kreditus gali gauti asmenys nuo aštuoniolikos, o kai kur nuo devyniolikos ar net dvidešimt vienerių metų. Tokios taisyklės yra nustatomos tam, kad būtų išvengta nesėkmingų paskolų. Greiti kreditai jums gali pasiūlyti ir kelis itin viliojančius pasiūlymus, jei dar niekada nesate ėmę kredito. Pavyzdžiui, ar žinojote, jog pirmąjį kreditą galite gauti visiškai nemokamai? Tai yra gana populiari akcija, skirta tiems asmenims, kurie dar nežino, kas yra kreditai ir skolinasi pirmąjį kartą. Tai iš tiesų labai patogu, kadangi jeigu neketinate dažnai skolintis, turite unikalią galimybę pasinaudoti šia paslauga visiškai nemokamai.

Prašydami paskolos pirmąjį kartą, turėsite užsiregistruoti jums patinkančioje greito kredito kompanijoje – patogiausiai tai padaryti galima internetu. Tuomet turėsite tiesiog pervesti vieno cento mokestį (kai kur jis gali būti ir šiek tiek didesnis) ir jau vos už kelių minučių galėsite prašyti pirmojo savo greito kredito. Pirmieji kreditai dažniausiai yra išduodami iki tūkstančio litų, nors gali būti ir mažiau – tai priklauso ir nuo to, ar turite pastovių pajamų, ar nesate anksčiau pavėlavęs susimokėti. Nepaisant šių taisyklių, visgi greiti kreditai nežiūri į daugybę dokumentų, kad suteiktų paskolą, kaip tai daro bankai, tad čia viskas vyksta kur kas paprasčiau.

Kaip bankai uždirba pinigus?

Piniginėje dažnai turime net ne po vieną banko kortelę, kasdien jomis naudojamės atsiskaitydami už prekes ar paslaugas ir retai susimąstome, kaip banko sistemos veikia ir kodėl kai kurios paslaugos iš pirmo žvilgsnio yra nemokamos. Ar kada susimąstėte, kaip būtent uždirba bankai? Ar tai vien tik žmonėms suteikiamas kreditas ir investicijos? Šiame straipsnyje papasakosime apie kelis būdus, kaip bankai uždirba pinigus.

Paprasčiausias banko būdas užsidirbti pinigų – skolinti pinigus už palūkanas. Pirmiausia atliekamų pinigų turintis žmogus į banko sąskaitą įneša indelį, už kurį bankas jam pažada palūkanas. Priklausomai nuo to, kokią indėlio rūšį žmogus pasirenka, jam pasiūlomas palūkanų procentas. Už neterminuotus indėlius – pinigus sąskaitoje, kuriuos galite bet kada išsiimti dažniausiai palūkanų negausite. Pelno galima tikėtis už ilgalaikius terminuotus indėlius – tai pinigai, kurie yra įšaldyti iki sutartos datos. Renkantis terminuotą indėlį svarbu, kad palūkanų procentas būtų didesnis už pinigų nuvertėjimą.

Šie žmonių sunešti ir banke palikti pinigai yra skolinami kitiems žmonėms. Kreditai gali būti įvairių rūšių. Greitųjų kreditų kompanijos siūlo pasiskolinti mažas sumas trumpam laikotarpiui. Tiesa, kreditas suteikimas už palyginus dideles palūkanas. Tuo tarpu bankai orientuojasi į klientus, kurie nori įsigyti didelius pirkinius: namus, butus, automobilius. Beveik kiekvienam didesniam pirkiniui bankai turi atskirus pasiūlymus.

Taip pat savo sukauptas lėšas bankai skolina ir įmonėms, smulkiems verslininkams ūkininkams. Kreditai taip pat suteikiami net ir valstybėms. Šiandien pasaulyje tikriausiai nerasite nei vienos šalies, kuri nebūtų pasiskolinusios iš bankų pinigų.

Skolindamas pinigus bankas dalį uždirba. Palūkanas, kurias gauna iš paskolas pasiėmusių žmonių ar organizacijų jis panaudoja savo infrastruktūros išlaikymui, plėtrai, perveda žmonėms, kurie laiko terminuotus indėlius ir likusią dalį pasiima, kaip pelną.

Be paprastų indėlių bankai dažnai siūlo ir daugelį kitų finansinių taupymo, investavimo būdų.

Pensijų kaupimas – vienas populiariausių privatiems asmenims siūlomų taupymo būdų. Tai galimybė atsidėti pinigų senatvei arba paskirti dalį dabar valstybiniam socialinio draudimo fondui mokamų lėšų bankų administruojamiems fondams. Dažniausiai klientams leidžiama pasirinkti rizikos lygį. Jauniems žmonėms, kuriems iki pensijos liko ne vienas dešimtis siūloma rinktis rizikingesnius fondus. Didesnė rizika reiškia didesnes pajamas iš fondų. Žmonėms, kuriems iki pensijos liko mažiau galima pasirinkti mažos rizikos fondus, kurie yra patikimiausia šiuo metu. Bankas uždirba pasiimdamas administravimo ir sėkmės mokesčius.

Žmonėms, kurie turi atliekamų pinigų ir nori juos išsaugoti ilgesniam laikui, patariama rinktis ilgalaikius investicinius fondus. Panašiai, kaip ir pensijų fondai, ši investavimo paslauga leidžia klientui pasirinkti rizikos lygį ir norimą laiką. Dažniausiai šie fondai būna daug rizikingesni nei terminuoti indėliai. Jų siūloma grąža gali siekti net kelis šimtus procentų. Tiesa, finansų rinkoms griūnant ar valstybėms netenkant tarptautinio pasitikėjimo į šiuos fondus investuoti pinigai gali nebesugrįžti.

Didelį dalį bankų pajamų sudaro įkainiai už paslaugas. Kiekvienas turime debetinę ar kreditinę kortelę, banko sąskaitą, mokame mokesčius už telefoną, internetą, vandenį, elektrą.

Nuo kiekvieno atsiskaitymo kortele, sąskaitos apmokėjimo, pinigų pervedimo ar kito veiksmo naudojantis bankų sukurta finansų valdymo infrastruktūra mes susimokame.

Šiame straipsnyje pateikėme tik kelis būdus, kaip finansinės institucijos uždirba pinigus. Daugiau sužinoti galite apsilankę savo banko internetinėje svetainėje arba artimiausia skyriuje. Bankų darbuotojai visada būna pasiruošę atsakyti į klientams kilusius klausimus tokiomis temomis, kaip kreditai, investavimas, taupymas. Tiesa, prieš priimant ilgalaikius investicinius sprendimus patartina pasitartina su nepriklausomu investavimo ekspertu.

Patarimai siekiantiems gauti paskolą ar kreditą

Kiekviena paskola bei kreditas yra ilgalaikis finansinis įsipareigojimas, tačiau sprendimai kreiptis į bankus ar kitas kreditų įstaigas dėl paskolos, dažnai būna priimamas gana lengvabūdiškai. Dalis asmenų besikreipiančiu dėl kreditavimo būna prastai įvertine savo finansines galimybes bei ilgalaikes perspektyvas išmokėti paimtus kreditus.

nekilnojamas turtasTvirtai apsisprendus imti kreditą finansinėje įstaigoje, pats svarbiausias žingsnis yra objektyvus savo finansinių galimybių įsivertinimas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti nekilnojamojo turto arba dar kitaip vadinamoms hipotekos paskoloms. Dauguma bankų turi paruošią svarbiausių finansinių patarimų sąrašą, pabandysime apibendrinti keletą jų.

Imant ilgalaikę paskolą nekilnojamam turtui įsigyti, rekomenduotina būti sukaupus  apie 30 procentų savų lėšų. Lietuvos banko (LB) paruoštos ir šiuo metu galiojančios atsakingo skolinimosi gairės numato, kad privaloma turėti ne mažesne kaip 15 procentų sumą, pradiniam įnašui, norint gauti paskolą būstui.

Vadovaujantis šiais patarimais ir skolinantis atsakingai kreditai bei paskolos netaps našta jums ar jūsų šeimai. Visus finansinius įsipareigojimus reikia vertinti labai rimtai, vienas pradelstas kreditas gali ilgam apkartinti gyvenimą. Žmonės turintys hipotekos paskolas dažnai juokauja (o gal tai ir visai ne pokštas), kad geriau būti nevalgius dvi dienas, nei dvi dienas pradelsti įmoką bankui.

LB paroštuose atsakingo skolinimo nuostatose, yra nurodoma, kad visų įsipareigojimų dalis, mokama finansinėms institucijoms per mėnesį, turi neviršyti 40 proc. visų jūsų šeimos mėnesio grynųjų pajamų. Tikimasi, kad šie nauji ir kur kas griežtesni reikalavimai apribos nepadairu skolinimasi ir ateityje užkir kelią naujam NT burbulo pūtimuisi.

Taip pat reikėtų įvertinti ir situacija kas nutiktu jei staiga prarastumėte darbą ar dėl sveikatos problemų tektų pakeisti profesiją. Šeimoje rekomenduotina kaupti ir papildomą fondą, juodai dienai. Į kurį reikėtu atidėti po 10% visų pajamų.

Rodomas puslapis 3 iš 41234