Tag Archives: krikštynų atributika - Page 2

Svarbiausios šventės jauno žmogaus gyvenime

Kiekvienos šalies piliečio gyvenimą galima suskirstyti į tam tikrus etapus. Kartais skiriasi ne tik tautų, bet ir tos pačios tautos skirtingų žmonių gyvenimo etapai. Šiame straipsnyje bus išnagirnėta, kokie etapai sudaro šiandieninio lietuvio gyvenimą ir kokios šventės žymi šių etapų pradžią ar pabaigą.

Krikštynos. Lietuvoje daugiau nei 80 procentų žmonių save laiko katalikais. Nors ši religija nėra tokia populiari kaip seniau. Bažnyčiose kiekvieną sekmadienį lankosi vis mažiau šeimų, bet ši sena tradicija šventinti savo vaikus vis dar gyvuoja. Į šią šventę susirenka daug giminių ir artimųjų. Krikštynų atributika, kaip žvakė, baltas vaikiškas apsiaustas yra vėliau saugomi, kaip giminės prisiminimas. Šiose šventėse taip pat dažnai dalyvauja ir profesionalūs fotografai, kurie įamžina gražiausias krikštynų akimirkas. Rėmeliai su šiomis nuotraukomis dar ilgai puošia tėvų darbo stalus.

Gimimo diena. Pirmiausia, tai šventė tėvams. 9 mėnesiai prieš vaiko gimimą šiandieniniam žmogui yra vienas didžiausių išbandymų. Per šį laikotarpį kiekviena motina ir kiekvienas tėvas išgyvena daug jausmų ir turi daug ką išmokti, kad būtų pasiryžę naujagimio auginimui.

Pirmoji rugsėjo pirmoji. Kai vaikui yra dar tik šešeri ar septyneri metai prasideda vienas svarbiausių šiuolaikinio žmogaus vystymosi etapų – mokymasis. Sakoma, kad žmogus mokosi visą gyvenimą. Šis posakis dar niekada nebuvo toks tinkamas, kaip šiandien. Vidutiniškai per savo gyvenimą žmogus turės pakeisti 7 profesijas, todėl šiandienis žmogus yra priverstas mokytis kiekvieną dieną, kad išliktų konkurencingas darbo rinkoje. Būtent mokykloje prasideda šis mokymosi etapas, kuris tęsis visą gyvenimą.

Mokykloje kiekvienas taip pat išmoksta daug gyvenimiškų pamokų. Apie tai, kas yra draugai, kaip sutarti su bendraamžiais ir kaip bendrauti su vyresniais.

Pirmoji komunija ir sutvirtinimas. Vaikui dar prieš įžengiant į pasikeitimų kupiną paauglystę paprastai priimama pirmoji komunija. Tai kita krikščioniška šventė. Vaikas turi mokytis maldas ir pats pradėti suvokti dvasines tiesas. Pirmoji komunija, kaip ir krikštynos, turi savo atributiką. Tiesa, kitaip nei krikštynų atributika, pirmosios komunijos atributika nėra tokia griežta. Vaikui tereikia turėti žvakę ir būti pasipuošusiam. Paprastai mergaitės pasipuošia baltomis suknelėmis, o berniukai užsideda kostiumus ar baltus marškinius.

Mokyklos baigimas. Mokyklos pabaigimas yra viena didžiausių švenčių žmogaus gyvenime. Po mokyklos gyvenime daug kas keičiasi. Reikia rinktis specialybę, dažnai keisti gyvenamąją vietą, susirasti naujų draugų ar net pradėti savarankišką gyvenimą. Nuotraukų rėmeliai su fotografijomis iš mokyklos laikų puošia ne vieno žmogaus svetainę, nes daugelis mokyklos laikus prisimena su nostalgija.

Universiteto diplomo įteikimo šventė. Po vidurinės mokyklos baigimo daugelis žmonių Lietuvoje stoja į universitetus. Mūsų šalyje formalus išsilavinimas yra vertinamas, todėl pabaigti universitetą yra kiekvieno jauno žmogaus tikslas. Iki universiteto pabaigimo didžioji dalis žmonių vis dar renkasi gyventi, palyginti, nerūpestingą gyvenimą, tačiau po jo baigimo tenka vėl keistis. Universiteto diplomų įteikimo šventė yra riba tarp jaunystės ir brandos. Būtent po šios šventės daugelis jaunų ir atkaklių žmonių susiranda pirmąjį nuolatinį darbą, pradeda statyti tvirtesnį finansinį ir socialinį pamatą.

Taigi, jauno žmogaus gyvenimą į skirtingus etapus dalina daug gražių švenčių. Po paskutinės šiame straipsnyje paminėtos šventės – universiteto diplomų įteikimo, prasideda kitas etapas, kurio metu jaunas žmogus pradeda dirbti ir atiduoti visuomenei skolą už visa tai, ką jis gavo: išsilavinimą, sveikatos priežiūrą. Būtent po universiteto baigimo žmogaus laukia didžiausi iššūkiai ir didžiausias tobulėjimo bei išugdytos atsakomybės laikotarpis. Būtent apie šį laikotarpį rašysime kitame straipsnyje.

Kaip buvo renkami krikštatėviai

Krikštynos yra mažojo žmogaus – kūdikio įvedimas tiek į religinę, tiek į socialinę žmonių bendruomenę. Kadangi krikštą priimantis asmuo dar nėra sąmoningas, jam reikalingi palydovai į gyvenimą – krikštatėviai. Tapus krikšto tėvais prisiimama atsakomybė – užtarėjo ir globėjo vaidmuo. Dėl minėtų priežasčių itin atsakingai vertinama šių krikštynų dalyvių atranka.

Dar XX a. pradžioje krikštatėviai būdavo įvardijami kaip reikšmingiausi vaiko gyvenimą įtakojantys žmonės, žinoma, po tėvų. Nuo seno krikšto tėvus rinktasi itin atsakingai, tačiau ir šiandien pastebima, kad toks požiūris išlikęs. Tačiau kone svarbiausias, reikšmingiausias motyvas dėmesingai rinktis žmones galinčius atlikti krikštatėvių vaidmenį yra gyvuojantis tikėjimas, kad vaikas supanašėja su savo krikšto tėvais. Tik išskirtiniais, kritiniais atvejais, kuomet kūdikio gyvybei iškildavo grėsmė, krikštatėvių parinkimas nebūdavo svarbus.

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje krikštatėviais būti buvo kviečiami tiek artimi giminės, tiek kaimynai. Kartais kaimynai, su kuriais gerai sutariama, buvo vertinti palankiau negu kraujo giminės. Renkantis krikštatėvius būdavo atsižvelgiama į asmenines kandidatų savybes. Būdavo manyta, kad neradus tinkamų krikštatėvių iš giminių tarpo, galima rinktis svetimą. Šias nuostatas ir jų kaitą formavo gyvenimo sąlygos – kaimas buvęs uždara vietinė bendruomenė, kurioje pasireiškė itin glaudžios sąsajos tarp ją sudarančių narių. Tačiau vykstant gyventojų migracijai, didėjant atstumams tarp sodybų visuomeniniai ryšiai tarp kaimynų silpnėjo, sumenko kaimo, kaip bendruomenės, vaidmuo ir svarba. Dėl šios priežasties kaimynai vis rečiau kviečiami tapti krikšto tėvais, savo pozicijas užleisdami draugams. Taigi, kintant visuomenei, pastebimi nebe lokaliniai santykiai, bet giminystės, socialinės sąsajos.

Aptariant šeimyninę kviečiamųjų kūmais padėtį pasireiškia požiūris atspindintis dorovinę nuostatą – dažnu atveju krikštatėviais būdavę vedę, arba dar šeimų nesukūrę asmenys – nekviesti išsiskyrę sutuoktiniai ir našliai. Gyvuoja nuomonė, kad žmonės, nesilaikę priesaikos duotos kitam žmogui Dievo akivaizdoje, nėra verti tapti doro, religingo žmogaus pavyzdžiu. Krikštatėviais galima kviesti asmenis sulaukusius 14 – 16 metų amžiaus, svarbu, kad jie turėtų Sutvirtinimo sakramentą. Krikšto tėvai būtinai turi būti patys krikštyti.

Dažnai tapti kūmais kviečiami kūdikio tėvų broliai ir seserys. Taip pat stengiamasi rinktis krikštatėvius, jeigu pasirenkami giminės, iš abiejų – tėvo ir motinos artimųjų rato. Tai tartum pagarbos ir pasitikėjimo išraiška. Dažnai tapti vaiko kūmais kviečiamos sutuoktinių poros. Šiuo atveju palengvėdavo krikštatėvių pareigos, nes kartu būdavo renkama krikštynų atributika. Be to toks pasirinkimas motyvuotas gyvuojančiu tikėjimu, kad krikštatėviai tampa antraisiais vaiko tėvais, todėl ištikus nelaimei bus realesnė galimybė rūpintis krikštavaikiu drauge.

Taigi, galėtume prieiti prie išvados, kad deramai įvesti į krikščioniškąją bendruomenę naują jos narį gali tik tas žmogus, kuris pats yra pavyzdingas minėtosios religinės žmonių grupės narys. Toks asmuo tūrėtų tapti sektinu pavyzdžiu vaikui, kurį pasiryžo įvesti tiek į socialinę, tiek religinę bendruomenę.

krikštatėvių krikštynų atributikaKitas, itin svarbus aspektas – įsitikinimas, kad vaikas supanašėja su jam išrinktais krikšto tėvais, kas įtakoja dar dėmesingesnę pastarųjų atranką. Be to, minėtinas ir praktinis – loginis požiūris – labiau tikėtina, jog pasitikėjimo verti, dori asmenys esant būtinybei išties vaikui pagalbos ranką. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje atsižvelgta, kad krikšto tėvai pasižymėtų stipria sveikata, malonia išvaizda, pastaroji savybė ypatingai aktuali renkantis krikšto motiną mergaitei. O prabilus apie krikštamočių pareigas derėtų pastebėti, kad joms priklauso dar viena svarbi užduotis – krikštynų atributika.

Krikštynų proga visuomet dovanojamos dovanos. Naujasis religinės ir socialinės bendruomenės narys dažniausiai puošiamas aukso kryželiu ar sidabro šaukšteliu su išgraviruota šventės data ir vardu. Tačiau šaunia dovana gali tapti rėmeliai, kuriuose nuotraukos pavidalu sužibs besišypsančio vaikelio akys.

Daugiau dovanų idėjų galite rasti Dekodovanos.lt skiltyje dovanų idėjos

 

Šiuolaikinių vestuvių kaina

Kaip banaliai tai beskambėtų, tačiau vestuvių metas visgi yra vasara. O kodėl gi ne? Šiltuoju metų laiku daugiau šansų, kad lietuviškas dangus neprapliups lietumi ar nepradės siausti pūga. Žinoma, kiti metų laikai taip pat turi savotiško žavesio. Bobų vasaros išraizgyti voratinkliai atrodo tikrai įspūdingai, tačiau nelengva nutaikyti vestuvių datą būtent tokiam savaitgaliui, nes didžioji diena pradedama planuoti dažniausiai net prieš metus.

Gana apie orą, juk svarbiausi šioje šventėje yra įsimylėję jaunieji ir jų amžinojo gyvenimo kartu priesaika. Tačiau bene visiems sužadėtiniams kyla klausimas, kiek kainuoja vestuvės? Dažnai tam vien meilės jau neužtenka, nes ši diena gali atsieiti tikrai nemažą pinigų sumą. Vestuvės yra tokia šventė, kuriai negailime tikrai didelės sumos, taigi pabandykime paskaičiuoti, kiek kainuoja vestuvių atributika ir pačios šventės rengimas.

Pirmiausiai reikėtų pradėti vestuvių organizavimą nuo svečių sąrašo. Iš norimų pakviesti žmonių skaičiaus bus galima lengviau orientuotis, kiek pinigų gali kainuoti maistas, gėrimai ar net patalpos, kuriose norima švęsti. Kaimo turizmo sodybos, kuriose dažnai rengiamos tokios šventės už vieną svečią dažniausiai prašo mokėti maždaug iki 200 litų. Į šią kainą įskaičiuota patalpų nuoma, maistas ir nakvynė. Skamba neblogai, tačiau jei svečių labai daug, tai skaičiai labai greitai išauga. Jei planuojate švęsti tik vieną dieną, tai galima pasižvalgyti po viešbučių siūlomas pokylių sales. Kainos be abejo priklauso nuo daugelio veiksnių, tačiau be nakvynės gali būti ženkliai pigiau, nors ir ne taip patogu svečių atžvilgiu, ypač, jei dauguma svečių nėra vietiniai. Tačiau pasižvalgyti vis tiek yra pravartu ir tuomet galėsite palyginti savo norus su galimybėmis.

O kokia dar vestuvių atributika yra reikalinga? Būsimai nuotakai be abejo reikalinga suknelė, kuri jai turi būti ypatinga ir su kuria ji jausis pati gražiausia. Žmonės tuokiasi manydami, kad ši šventė bus vienintelė jų gyvenime, todėl nori, kad viskas būtų tiesiog pasakiška.

vestuvių atributikaTaigi apie suknelę. Ją galima pirkti, tačiau po vestuvių dažnu atveju ji taps tik vietą ir pakabą spintoje užimančiu daiktu. Todėl geriausiai ją nuomotis. Tačiau kainos šiuo klausimu labai negailestingos. Suknelės nuoma didmiesčiuose gali kainuoti net kelis tūkstančius litų. Kartais būsimos nuotakos šiek tiek sukčiauja ieškodamos gražiausios suknelės mažesnių miestelių nuomos salonuose, ir tenka pripažinti, kad tai joms kartais padeda sutaupyti. Tačiau jei jau nusprendėte skirti didelę sumą šiam reikalui, pravartu būtų pasidairyti tarp tarkim internete parduodamų vestuvinių suknelių. Pirkdama iš užsienio internetinių parduotuvių jau dažna būsimoji nuotaka spėjo nusivilti, nes kokybė nuotraukose kartais skiriasi kaip diena ir naktis nuo to, kas atsiunčiama, tačiau kodėl nepabandžius pasinaudoti sesių tautiečių vieną kartą vilkėtomis ir parduodamomis sukniomis? Nepamirškite, kad povestuvinį gyvenimą kuriate tik Jūs patys ir tai tikrai nepriklauso nuo to ar suknelė, kurią vilkėjote per vestuves buvo nauja ar jau kartą kažkieno vilkėta.

Kostiumas jaunajam jau mažiau keblus reikalas, tačiau irgi nekainuoja pigiai. Drabužių parduotuvėse parduodami kostiumai kainuoja iki tūkstančio litų, tačiau tai gali būti puikia investicija, nes ne taip kaip nuotaka, jaunikis su tuo pačiu aprėdu (jeigu tik jis nėra labai išskirtinis, tarkim baltas) gali pasirodyti ir kitose šventėse.

Amžinos meilės simboliai – žiedai, kaip gi be jų? Auksas ar kitas brangus metalas taip pat turi savo kainą, kuri šiuo metu aukštumose. Jei norite ant savo pirštų nešioti kažką ypatingesnio, ieškokite juvelyro, kuris įgyvendins geriausias svajones, tačiau bet kuriuo atveju vestuvėms gali tekti skirti penkiaženklę sumą.

Sakoma, kad kita didelė šventė šeimos gyvenime yra krikštynos. Tačiau krikštynų atributiką galima įsigyti už nepalyginamai mažesnę kainą. Tačiau kad ir kiek nuspręsite pinigų skirti šiai šventei, svarbiausia pakili nuotaika, kurios joks lietus negali sugadinti.

Daugiau originalių dovanų idėjų galite rasti Dekodovanos.lt skiltyje “Dovanų idėjos

Kodėl krikštijame vaikus?

Žmogaus gyvenimą sudaro konkretūs periodai, kurių kiekvieno pabaigą, kito pradžią žymi tam tikros apeigos. Jos skirtos atitinkamai asmens gyvenimo ciklo daliai visuomenėje įteisinti. Asmeniui ypatingai svarbus bendruomenės pripažinimas, kadangi socialinės priklausomybės aspektas yra vienas reikšmingiausių. Pirmasis toks įteisinimas yra krikštynos, žmogaus įvedimas ne tik į pasaulietinę, bet taip pat ir į religinę bendruomenę. Tokiu būdu kuriami nauji socialiniai ryšiai, kurie pasireiškia neseniai į pasaulį atėjusio nario įsileidimu į visuomenę. Nuo seno šiose apeigose naudojama ir krikštynų atributika.

Lietuviai nuo seno turi išskirtines savo švenčių tradicijas. Mūsų krašto žmonėms yra itin svarbu susiburti ir kartu paminėti iškiliausias, gražiausias ir svarbiausias gyvenimo šventes. Ąžuolo vainikas, šieno kvapas, kaimiška dvasia traukia ir suburia krūvon keletą kartų prie vieno, bendro stalo. Puoselėti savo tautos tradicijas kaimiškoje aplinkoje kur dar jaučiama protėvių dvasia yra itin žavu.

Gimęs kūdikis yra bejėgis, todėl juo rūpinasi artimiausi žmonės – tėvai, giminės, kurie siekia vaiką įtraukti į šeimą ir bendruomenę, susietą papročiais, taisyklėmis, tradicijomis, moralinėmis nuostatomis bei religija. Pirmiausia tai atliekama krikšto metu, kada kartu su vardu kūdikiui suteikiama priklausomybė krikščionių bendruomenei. Krikštas, kaip sakramentas turi išvalymo nuo gimtosios nuodėmės prasmę, nes pagal krikščioniškas dogmas, kūdikis į pasaulį ateina “nešvarus”, todėl krikštas yra apsivalymas, vartai į gyvenimą. Tuo tarpu dalyvaujantys apeigose krikštatėviai tampa kūdikį su bendruomene ir religija jungiančia grandimi.

Kalbant apie krikštą, kaip vaiko socialinį ir religinį įteisinimą, pirmiausia, derėtų išsiaiškinti krikšto priežastis. Taigi, įžvelgti motyvus pastūmėjusius už vaiką atsakingus asmenis atlikti apeigas įvedančias naująjį bendruomenės narį tiek į socialinę, tiek religinę terpę yra gan įdomu.

Dažniausiai tėvai imasi iniciatyvos privesti prie Dievo savo vaikus, nes reikia laikytis esminių religijos nustatytų taisyklių. Be to, čia juntamas ir bendruomeninis motyvas – šeimoje gyvuojanti tradicija, juk taip nuo seno yra daroma. Kartais įtaką tam daro seneliai ar net kunigai. Taigi, vis dar yra išlikusi stipri religinių dogmų įtaka bei itin sureikšminamas priklausymas krikščioniškajai bendruomenei.

Visų pirma, žvelgiant į tradicijų šaknis minimas tikėjimas, esą nekrikštytas vaikas yra lengviau pažeidžiamas, įtakojamas bloga linkinčių mitinių būtybių, tokių kaip raganos, velniai. Kalbama ir apie tai, kad nekrikštytas vaikas yra silpnos sveikatos. Dar XX a. pradžioje buvo žinomi įsitikinimai esą vaiką galėsiančios pavogti laumės, vietoj nekrikštyto kūdikio padėsiančios savąjį. Tikėta, jog prie nekrikštyto kūdikio lopšio budi velnias, todėl moterys prieš guldydamos miegoti žegnodavo vaiką, tokiu būdu užtikrindamos apsaugą nuo nelabojo ir piktųjų dvasių. Tikima, kad suteikus vaikui krikšto sakramentą pastarasis gauna angelą sargą, kurio globon patenka. Dar ir šiandien daugelyje regionų išlikęs tikėjimas, esą skiriasi vaiko būklė iki krikštynų ir po jų. Vyresnius žmones galime išgirsti kalbant, kad kūdikis po krikšto būna ramesnis.

Sovietmečiu, vykdant ateizmo politiką, buvo dedama pastangų eliminuoti krikštynas kaip krikščionišką paprotį. Įvedus civilinės metrikacijos instituciją, siekta krikšto sakramentą pakeisti vardynomis. Religija traktuota kaip senųjų liaudies tikėjimų, papročių tąsa. Buvo neigiama visa krikštynų atributika. Jos patrauklumas aiškintas bažnyčios naudojamų meninių priemonių ir iškilmingumo. Stengtasi įtikinti, kad žmonės praktikuoja katalikiškas šventes ir apeigas nesuprasdami jų religinės prasmės, tačiau pastebima, kad vis dar išlieka reikšminga religinė krikštynų apeigų reikšmė, o svarbiausiu aspektu laikomas pirmapradės nuodėmės nuplovimas.

Taigi labiausiai tikėtinas krikšto motyvas yra religinių dogmų laikymasis, todėl dovanos vaikams turėtų būti atitinkamos religinei temai, turinčios prasmę. Vaikas įsileidžiamas tiek į religinę, tiek pasaulietinę visuomenę. Taip pat akcentuojamos tiek šeimos, tiek visuomenės tradicijų formuojamos nuostatos, neigiamas visuomenės požiūris į vaikus nekrikštijančius tėvus. Naujas religinės bendruomenės narys apsaugomas nuo iki krikšto jam galinčių pakenkti piktųjų dvasių, užtikrinama angelo sargo globa.

Daugiau naudingų straipsnių rasite Dekodovanos.lt dovanų idėjų puslapyje – Krikštynų idėjos

Tradicijos

Ką dovanoti krikštynų proga?

Tikriausiai ruošiatės krikštynoms ir kankinate save klausimais, ką būtų galima padovanoti krikštynų proga? Šis klausimas turbūt kankina ne vieną į svarbią šeimos šventę pakviestą svečią. Taigi, kokia dovana būtų praktiška ir naudinga ne tik mažyliui, bet ir tėveliams? Prieš pirkdami dovaną krikštynoms, pagalvokite apie jos naudą, pravartumą vaikui ar tėveliams. Taigi, kas gali būti geriau nei knygos, kuriose knibžda miško žvėreliai, o gal naujos, senos ar tiesiog laiko jau patikrintos pasakos?

O gal šaunia dovana taptų vaikiškas laikrodukas? Be abejo iš karto ši dovana gal ir nebus panaudota, tačiau puikiai pravers kiek ūgtelėjus mažajam jo nešiotojui. Kiekviena mama pritartų, kad naudinga ir tikrai panaudojama dovana krikštynų proga yra vaikiškų indų komplektas.

Tačiau vieni mieliau norėtų dovanų gauti tai, kas gali praversti, o kiti atvirkščiai – to kas gali išlikti visam gyvenimui kaip brangus gražios šventės atsiminimas. Tokiu atveju derėtų pasikonsultuoti su mažylio tėveliais, ko jie labiau pageidauja.

Puikia dovana galėtų būti rankų darbo albumas nuotraukoms, kuriame galima būtų sudėlioti visą šeimos istoriją iki mažylio gimimo ir po. Tai būtų tarsi giminės medis, kuriame vietą atrastų ir tolimesni proseneliai ir artimiausi žmonės – tėvai. Pradėjus nuo tolimiausių protėvių, albumą derėtų pildyti svarbiausiomis mažylio nuotraukomis, pėdučių įspaudais, galima net įsegti pirmąją mažylio plaukų sruogelę. Žinoma, tokia dovana yra labai sentimentali ir vertinga, tačiau maži vaikai ją įvertins tik suaugę. Taigi, tokią dovaną galima įteikti tėveliams ir įpareigoti juos pildyti šį albumą, kol vaikas užaugs.

Dar viena puikia dovana galėtų būti švelnus ir natūralaus audinio pledas, kuris tikrai pravers augant mažyliui. Be to neužmirštami ir žaislai, kuriuos vaikui gauti dovanų turbūt yra pats geriausias dalykas. Tačiau tikrai įsimenančia dovana krikštynų proga būtų puošnūs rėmeliai, kuriuose tėveliai galėtų įrėminti pačią gražiausią mažylio nuotrauką iš šios šventės.

Jei ruošiatės tapti krikšto tėvais, dovanokite tai, kas ilgam turi išliekamąją vertę. Tai gali būti auksinis ar sidabrinis šaukštelis, puodelis ar net lėkštutė, kuriuose specialiai išgraviruojami mažylio inicialai ir krikšto data. Pačią krikšto akimirką puikiai įprasmintų tokia dovana kaip pašventintas auksinis medalionas arba tiesiog paveikslėlis su angelu. Pagal papročius ir tradicijas nederėtų krikšto proga dovanoti vaikui kryželio, nes neva jam savo gyvenimo kryžių perduosite. Tačiau galima suorganizuoti smagų žaidimą, kuriame šią dovaną už simbolinę kainą galėtų išpirkti tėvai.

Dažniausiai visa reikiama krikštynų atributika pasirūpina krikšto tėveliai, todėl buvimas jais yra tikrai labai atsakingas žingsnis. Net ir jų dovanos būna vertingiausios. Todėl krikšto vaikui dar viena puikia dovanų idėja gali būti nedidelis medalionas, kurio viduje išgraviruotas atminimo tekstas ar sudėtos nedidelės tėvelių nuotraukos. Krikštadukroms galima dovanoti auksinius auskariukus.

Dovanų čekis gali būti tarpinis variantas tarp praktiškos ir išliekamąją vertę turinčios dovanos. Tėveliai pasinaudodami šia dovana galės išrinkti savo mažyliui tai, ko šiuo metu jam labiausiai reikia ar reikės ateityje. Tačiau prie tokios dovanos vis tiek derėtų pridėti ir bent menkutę dovanėlę pačiam vaikui. Juk čekį įteiksite jo tėveliams, o tuo metu mažyliui jis džiaugsmo tikrai neatneš.

Taigi, krikštynų šventė yra labai svarbi ne tik pačiam mažyliui, bet ir krikšto tėveliams. Juk pasiryžimas jais tapti yra didelės atsakomybės ženklas. Svarbiausia tokią gražią dieną smagiai nusiteikti ir nepamiršti dėmesiu palepinti svarbiausią šventės narį. Taigi, geriausia krikštynų atributika yra puiki nuotaika ir ilgai išliekantys atsiminimai.

Daugiau naudingų straipsnių rasite Dekodovanos.lt dovanų idėjų puslapyje – „Krikštynų idėjos“.

Dovanos

Rodomas puslapis 2 iš 212